Walcownie Ostrowieckie

WOST S.A.

Specjalista ds. ochrony środowiska

Specjalista ds. ochrony środowiska

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewne
 • min. 3 lata doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie
 • znajomość przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami
 • znajomość Systemów Zarządzania ISO 14001
 • znajomość obsługi bazy BDO
 • umiejętność naliczania opłat środowiskowych i opłaty produktowej
 • doświadczenie w zakresie sprawozdawczości środowiskowej
 • zdolności do analitycznego myślenia
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • wysoka orientacja na realizację zadań
 • rzetelność, terminowość i skrupulatność

Zadania

 • ewidencjonowanie zużycia gazu i energii
 • przygotowywanie dokumentacji i uzyskiwanie wymaganych prawnie decyzji, pozwoleń, przekazywanie zgłoszeń i innych wymaganych prawnie dokumentów oraz ich aktualizacja
 • reprezentowanie zakładu w urzędach administracji państwowej i terenowej oraz podczas kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolujące, udzielanie wyjaśnień oraz realizowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych
 • bieżące monitorowanie zmian przepisów dotyczących ochrony środowiska. Kompletowanie, aktualizowanie dokumentacji i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska
 • sporządzanie i wprowadzanie sprawozdań do Krajowej Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie ochrony środowiska
 • współpraca z poszczególnymi działami w organizacji w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska
 • identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej
 • nadzorowanie gospodarki odpadami w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów oraz prowadzenie ewidencji odpadów w systemach BDO
 • wsparcie w zakresie rozwoju systemu ISO 14001
 • wsparcie i koordynowanie audytów środowiskowych / energetycznych

To oferujemy

 • ciekawą pracę w międzynarodowej firmie produkcyjnej
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego
 • bogaty i zróżnicowany pakiet świadczeń socjalnych

Nie zwlekaj, prześlij swoje CV już dziś.

W treści wiadomości wpisz nazwę stanowiska.

Pamiętaj także o zawarciu w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Walcownie Ostrowieckie WOST S.A.  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

  Dołącz CV Nie wybrano pliku

  * Pola obowiązkowe

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Walcownie Ostrowieckie WOST S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)*