Walcownie Ostrowieckie

WOST S.A.

Zrównoważony rozwój

Mając na uwadze dobro planety i ludzi stale staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko i chronić zasoby naturalne. Wszystko to dzięki nowatorskim metodom zarządzania produkcją.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności jaka ciąży na dobrym pracodawcy. Pragniemy wywierać dobry wpływ na otoczenie i lokalne społeczności. Dbamy o zdrowie, bezpieczeństwo pracy i rozwój naszego największego kapitału – ludzi. Pracujemy, działamy i doskonalimy się dzięki ludziom i dla ludzi. Dlatego chętnie pomagamy zarówno naszym pracownikom, jak i organizacjom, czy fundacjom, angażując się w społeczne inicjatywy.

Wspieramy w ramach wolontariatu inicjatywy społeczne

Jesteśmy sponsorem zmagań sportowych

Wspieramy fundacje i cele dobroczynne

Współpracujemy z uczelniami technicznymi

 Green Steel Strategy

Dokładamy wszelkich starań, aby mieć dobry wpływ na środowisko. WOST posiada deklarację EPD, która zawiera informacje o wpływie materiałów konstrukcyjnych na środowisko. Nasz zakład produkcyjny może poszczycić się ponad 200-letnim doświadczeniem, wiedzą i tradycją w zakresie procesów walcowania.

Profile Pure.X wykonane są z kęsów stali, które wytapiane są w elektrycznym piecu łukowym (EAF). Cały proces odbywa się przy użyciu 100% złomu żelaznego.

Naszą wizją jest, aby WOST Green Steel Strategy stała się najważniejszą wytyczną dla naszych obecnych i przyszłych działań. Dowiedz się więcej o strategii WOST Green Steel i profilach Pure.X tutaj.

Recykling

WOST S.A. produkuje kształtowniki gorącowalcowane ze stali konstrukcyjnych niestopowych zgodnie z najnowszymi normami krajowymi i międzynarodowymi. Kształtowniki walcowane są z półfabrykatów w postaci kęsisk, które nasza firma kupuje w różnych hutach, a całkowita zawartość odzyskiwanego materiału w naszych profilach jest uzależniona od procesu wytopu stali. Dla procesu wytopu stali (BOF) – średnio 15 ÷ 25%. W przypadku procesu wytapiania stali elektrycznej (EAF) – średnio 98%.

Aktualnie sprowadzamy tylko stal wytapianą w piecach elektrycznych. Wskutek tego 98% stali, której używamy pochodzi z recyclingu. Wyprodukowane zaś przez nas odpady produkcyjne tj. złom czy zgorzelina walcownicza są również cennym surowcem wtórnym, który przekazujemy odpowiednim zakładom i są znów powtórnie wykorzystywane.

Ochrona środowiska

Stal którą wykorzystujemy do produkcji naszych wyrobów wytapiana jest w piecach elektrycznych. Przyczynia się to do ochrony środowiska poprzez zużycie mniejszej ilości zasobów naturalnych i generuje niższe emisje do środowiska niż w przypadku technologii wielkopiecowych.

Traktując poważnie wymagania i trendy dotyczące ochrony środowiska wdrażamy szereg działań modernizacyjnych mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez, między innymi:

  • Wymiana oświetlenia hal produkcyjnych na LED
  • Termomodernizacja budynków
  • Przekazywanie nadwyżek ciepła produkcyjnego do MEC
  • Modernizacje linii produkcyjnej

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników

Nasi pracownicy są naszą siłą, dbamy więc o nich poprzez:

  • fachową opiekę medyczną,
  • wdrożenie rehabilitacyjno – aktywizującego programu zdrowotnego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności naszych działań w zakresie BHP np. poprzez wprowadzanie normy ISO:45001,
  • wprowadzenie szeregu działań prewencyjnych w dobie pandemii Covid-19 tj. ograniczenie podróży biznesowych, wizyt klientów i gości, zapewnienie środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej, wdrożenie automatycznego pomiaru temperatury ciała

Jesteśmy przedsiębiorstwem które ma ambicje wyznaczać nową jakość oraz wywierać istotny wpływ na rozwój swojej branży. Niezmiernie ważne jest więc dla nas umożliwianie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej państwowych uczelni, jak i podnoszenie jakości kształcenia studentów szkół wyższych.

Nasze ścisłe współprace

pclogo

Politechnika Częstochowska

b0cea52e11208b91b8e595ea98cb4065@2x

Politechnika Świętokrzyska