PROCES PRODUKCJI

Do 2030 roku będziemy posiadać prawie 100% wsadów wyprodukowanych ze stali pochodzącej z recyklingu oraz w piecach elektrycznych (EAF), a także w całości zamknięty
obieg wody. Już teraz stosujemy wyłącznie naturalny proces filtracji wody, bez użycia
środków chemicznych. WOST odzyskuje i uwalnia wodę czystszą niż ta pobrana ze
środowiska.

TECHNOLOGIA WYGRZEWANIA STALI

Dzięki najnowocześniejszej technologii podgrzewania, skracamy czas niezbędny do nagrzania wsadu. System kontroli temperatury każdego wlewka pozwala na zmniejszenie objętości gazu opałowego.

ZASOBY ODNAWIALNE

WOST wytwarza energię elektryczną z własnej kogeneracji i instalacji fotowoltaicznych. Udział czystej energii (tj. pochodzącej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych) dostarczanej do
naszych walcowni w 2024 roku wyniesie około 55%. Powyższe działania znacząco zwiększają ilość zielonej energii wykorzystywanej przez WOST.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE

Podwyższamy parametr temperaturowy wody wykorzystywanej przez miasto Ostrowiec.
Dzięki temu następuję wyraźne zmniejszenie zużycie węgla w instalacjach komunalnych,
odpowiadające posadzeniu 12 000 drzew lub 100 tys. ton mniej CO2 przez 10 lat. Ciepło
powstałe w procesie produkcyjnym wykorzystujemy także na własne potrzeby.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością
Podnosimy jakość oferowanych produktów i usług oraz zapewniamy bezpieczeństwo dla
pracowników. WOST może poszczycić się m.in. certyfikacją ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO
45001.

Zmiany na rzecz ekologicznej przyszłości
Sadzenie drzew, inwestycje w badania i rozwój, wydarzenia i pikniki ekologiczne dla
pracowników i mieszkańców, czy pomiary emisji z instalacji celem określenia inicjatyw
redukcyjnych. Regularnie prowadzimy tego typu działania oraz inicjujemy nowe.

CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

WOST posiada deklarację środowiskową produktu (EPD) opartą na LCA – Life Cycle Assessment, która analizuje ekologiczny wpływ na środowisko.

TRANSPORT INTERMODALNY

WOST jest w trakcie zmiany części organizacji dostaw i przesyłek z transportu drogowego na intermodalny. Daje nam to około 60 – 90% oszczędności śladu węglowego, jak wynika z badań Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

BĄDŹ EKO RAZEM Z NAMI

Wsady stalowe, których używamy do produkcji Pure.X pochodzą w całości z recyclingu oraz są produkowane wyłącznie w piecach elektrycznych (EAF). Odpady produkcyjne takie jak złom i zgorzelina walcownicza są cennym surowcem wtórnym, który przekazujemy odpowiednim zakładom.

DLACZEGO „PURE”?

Poszukiwaliśmy określenia, które idealnie współgra z naszym znakiem, oddając jego cechy i synonimy, takie jak: godny zaufania oraz ponad wszelką wątpliwość wolny od zanieczyszczeń. Kropka końcowa mówi „nie mamy nic do dodania”, z kolei znak „X” oznacza przyszłość, którą widzimy wyłącznie w zielonym kolorze.