Walcownie Ostrowieckie WOST S.A.

Walcownie Ostrowieckie WOST S. A. informują, że program „Zwiększenie energooszczędności poprzez termomodernizację budynków” o wartości 500 000 PLN został zrealizowany w latach 2020 – 2021 przy wsparciu finansowym WFOŚIGW.

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 475 000 PLN

wfo

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach.